Skolval 2024

Vaksalaskolan - med eleven i centrum

Har du frågor gällande förskoleklassen kontakta gärna Maria Landfeldt, Sara Lanesjö, Maria Ortstad eller Agnes Persson Rak som är lärare i den årskursen eller biträdande rektor Linn Vikander.

E-postadresser:

agnes.persson@skola.uppsala.se

maria.landfeldt@skola.uppsala.se

maria.ortstad@skola.uppsala.se

sara.lanesjo@skola.uppsala.se

linn.vikander@uppsala.se

Telefonnummer Linn Vikander: 018-727 33 56

 

3 januari 2022