Arbetslag Fritids åk F-6

Fritids FA/FB 072-574 33 09
Fritids år 1    072-574 33 11
Fritids år 2    072-574 33 12
Fritids år 3    072-574 33 10
Fritids år 4-5 0708-56 32 96  Även öppnings- och stängningsfritids telefon.

Vid lov (sport-, påsk-, sommar- och höstlov) kontakta respektive avdelning.

 

Eva Palaiochorinou

Fritidshemsassistent 1A

Agata Amein

Fritidshemsassistent 1B

Armineh Zakinian

Fritidshemsassistent 2A

Maria Törnqvist

Fritidshemsassistent 2B

Julia Alexandersson

Fritidshemsassistent åk 3-5, arbetslagsledare

Helena Eklund

Fritidshemsassistent åk 3-5

Göran Lonér

Fritidshemsassistent åk 3-5

Torbjörn Diderholm

Fritidshemsassistent öppningsfritids
Uppdaterad: