Fritidsverksamheten

Vaksalaskolan har vi ett fritids för förskoleklass upp till åk 6

Fritidshemmets uppgift och verksamhetsidé är att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid. Detta skapar mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande.

Vår verksamhet bygger på insikten att barnens utveckling och lärande sker hela tiden och i alla sammanhang, i enlighet med vår verksamhetsplan.

Fritidsverksamheten bygger på tanken att barns utveckling och socialisation sker i grupp och därför utgör skolans värdegrund och ordningsregler en naturlig del av vår verksamhet.

Insikten att barnens utveckling och lärande sker hela tiden och i alla sammanhang gör att vi vill stimulera barnen på flera olika sätt. Detta arbetssätt erbjuder en pedagogisk mångfald som ger en variation för barnet som gynnar dess utveckling. Vi ser den fria leken som stimulans för barnens uttryck för sig själva, sina tankar och sina känslor. 

Fritids info -skola24 .pdf (PDF, 155 KB) 

Brev till VH Skola24 Fritidshem.pdf  

Vårdnadshavare Skola24 Fritidshem AlbanskaM.pdf (PDF, 773 KB)  

Vårdnadshavare Skola24 Fritidshem ArabiskaM.pdf (PDF, 971 KB)  

Vårdnadshavare Skola24 Fritidshem EngelskaM.pdf (PDF, 754 KB)  

Vårdnadshavare Skola24 Fritidshem PashtoM.pdf (PDF, 899 KB)  

Vårdnadshavare Skola24 Fritidshem SomaliM.pdf (PDF, 759 KB)  

Kontakt

Se kontaktuppgifter till fritidsverksamheten.

 

Uppdaterad: