Elevhälsoteamet

Elisabeth Kilhberg

Sjuksköterska

Eva-Lena Sagbrant

Sjuksköterska

Arbetar endast på onsdagar! 

Sanna Rönnqvist Nowinski

Skolpsykolog

Lisa Ståhlberg

Skolkurator

Eva Collini

Speciallärare F-5

Annelie Tjernquist

Speciallärare åk 4-6

Petra Eriksson

Speciallärare åk 6-9
Uppdaterad: