Elevhälsoteamet

Förutom Rektor Bengt Stenberg och Bitr.rektorer Franz Rau och Linn Vikander ingår följande personer i Elevhälsotemet

Maritza Thulin

Skolsköterska

Sanna Rönnqvist Nowinski

Skolpsykolog

Mats Strandberg

Skolkurator

Lisa Ståhlberg

Skolkurator

Är tjänstledig till nov 2020

Eva Collini

Speciallärare F-3

.

Annelie Tjernquist

Speciallärare åk 4-6

Petra Eriksson

Speciallärare åk 7-9

Gunilla Oskarsson

Speciallärare åk 7-9
Uppdaterad: