Elevhälsoteamet

Förutom Rektor Bengt Stenberg och Biträdande rektorer Franz Rau och Linn Vikander ingår följande personer i Elevhälsoteamet:

Maritza Thulin

Skolsköterska

Sanna Rönnqvist Nowinski

Skolpsykolog

Mats Strandberg

Skolkurator

Eva Collini

Speciallärare F-3

Annelie Tjernquist

Speciallärare åk 4-6

Petra Eriksson

Speciallärare åk 7-9

Gunilla Oskarsson

Speciallärare MA/NO åk 7-9

Majid Farmanbar

Skolvärd och IT-ansvarig för elever

Uppdaterad: