Elevhälsoteamet

Rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, skolvärd och speciallärare ingår i elevhälsoteamet.

Maritza Thulin

Skolsköterska

Sanna Rönnqvist Nowinski

Skolpsykolog

Mats Strandberg

Skolkurator

Admira Efendic

Speciallärare åk F-6

Annelie Tjernquist

Speciallärare åk 4-6

Petra Eriksson

Speciallärare åk 7-9

Gunilla Oskarsson

Speciallärare åk 9
Tjänstledig 50% 2022-2023

Majid Farmanbar

Skolvärd
Uppdaterad: