Elevhälsoteamet

Elisabeth Kilhberg

Sjuksköterska

Margaretha Stangendahl

Skolpsykolog

Sofia Lind

Kurator

 

Eva-Lena Sagbrant

Sjuksköterska

Arbetar endast på onsdagar! 

Tommy Sandström

Specialpedagog
13 november 2015