Elevhälsoteamet

Förutom rektor Bengt Stenberg, biträdande rektorer Franz Rau och Linn Vikander ingår även vår skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och våra speciallärare.

Maritza Thulin

Skolsköterska

Sanna Rönnqvist Nowinski

Skolpsykolog

Mats Strandberg

Skolkurator

Admira Efendic

Speciallärare åk F-6

Annelie Tjernquist

Speciallärare åk 4-6

Petra Eriksson

Speciallärare åk 7-9

Gunilla Oskarsson

Speciallärare MA/NO åk 9
Tjänstledig 50% höstterminen 2022

Majid Farmanbar

Skolvärd och IT-ansvarig för elever

Uppdaterad: