Elevhälsoteamet

Förutom Rektor Bengt Stenberg och Bitr.rektorer Laila Oskarsson-Ljungman och Linn Vikander ingår följande personer i Elevhälsotemet

Elisabeth Kilhberg

Sjuksköterska

Eva-Lena Sagbrant

Sjuksköterska

Arbetar endast på onsdagar! 

Sanna Rönnqvist Nowinski

Skolpsykolog

Mats Strandberg

Skolkurator

Lisa Ståhlberg

Skolkurator

Är tjänstledig till nov 2020

Eva Collini

Speciallärare F-5

Annelie Tjernquist

Speciallärare åk 4-6

Petra Eriksson

Speciallärare åk 6-9
Uppdaterad: