Speciallärare/Specialpedagoger

Eva Collini

Speciallärare F-5

Cecile Hellerstedt

Speciallärare

Är tjänstledig under ht 2018

Agneta Österberg

Resurslärare F-5

Karin Larsson Furberg

Resurslärare
19 september 2018