Speciallärare/Specialpedagoger

Tommy Sandström

Specialpedagog

Susanne Birkemose

Speciallärare

Cecile Hellerstedt

Speciallärare

Agneta Österberg

Resurslärare

Karin Larsson Furberg

Resurslärare
26 oktober 2017