Speciallärare/Specialpedagoger

Tommy Sandström

Specialpedagog

Eva Collini

Speciallärare F-5

Cecile Hellerstedt

Speciallärare

Agneta Österberg

Resurslärare F-5

Karin Larsson Furberg

Resurslärare
26 oktober 2017