Skolsköterska

Hej!

Vi som arbetar som skolsköterskor på Vaksalaskolan heter Maritza Thulin och Karin Di Biaso.

Du kan kontakta oss enklast via

e-post: maritza.thulin@uppsala.se, eller på telefon: 018 - 727 50 70, måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta oss vid frågor som rör dig eller ditt barns hälsa. Vi hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.  

Hälsobesök
Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skola. Alla skolelever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7. Vid hälsobesöket görs en enklare hälsoundersökning med tillväxtmätning och ryggundersökning (årkurs 4 och 7). Syn och hörsel kollas i förskoleklass samt vid behov. 

Vaccinationer 

Vaccinationer i skolan erbjuds i årskurs 2, 5 och 8 enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Du kan läsa mer om den medicinska elevhälsans arbete här: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam som träffas regelbundet kring det övergripande elevhälsoarbetet och enskilda elevhälsofrågor.

Skolläkare

Tid till skolläkaren bokas vid behov via skolsköterskan. 

Allergier 
Vi har flera barn och vuxna med nöt- och parfymallergi samt astma. På grund av detta ska inte parfymer eller andra starka lukter användas i skolan och det råder nötförbud på hela skolan.

 

Uppdaterad: