Skolsköterska

Hej!

Jag heter Maritza Thulin och jag arbetar som skolsköterska här på Vaksalaskolan.

Mig kan ni få kontakt med via telefon: 018 - 727 50 70 eller e-post: maritza.thulin@uppsala.se

Du är välkommen att komma till mig om frågor som gäller dig och din hälsa. Självklart är även du som förälder välkommen att kontakta mig vid frågor kring ditt barn.

Jag har en egen ingång tillsammans med vår skolkurator, denna hittar ni bredvid det stora valvet i mitten av skolbyggnaden, det står Elevhälsan på dörren.

Ibland kan jag vara upptagen eller iväg på annat såsom utbildning, möte, vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då gärna ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i mitt postfack så kontaktar jag dig så snart jag kan.

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla skolelever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och första året på gymnasiet.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande det Nationella ­vaccinationsprogrammet och ges i årskurs 2, 5 och 8. Jag kan även hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam som träffas regelbundet kring det övergripande elevhälsoarbetet och enskilda elevhälsofrågor.

Du kan läsa mer om Elevhälsans arbete här:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa

Andra länkar som kan vara bra att känna till:

www.bris.se

www.snorkel.se

www.svenskakyrkan.se/uppsala/zebragrupp

www.vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/trappan/

 OBSERVERA att vi har flera barn på skolan med kraftig nötallergi. Skolan är därför helt nötfri och jag vill göra er uppmärksamma på att nötter inte får förekomma i någon form på skolan. Detta för att det kan räcka med att man öppnar en förpackning som innehåller nötter för att en allergisk reaktion ska utlösas. OBS! Snickers innehåller jordnötter!

Varmt välkomna!

 Maritza Thulin

Skolsköterska Vaksalaskolan

Uppdaterad: