Skolsköterska

Skolsköterskorna på Vaksalaskolan är Maritza Thulin.Du kan kontakta henne vid frågor som rör dig eller ditt barns hälsa, stängt på onsdagar. De hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.  

Hälsobesök

Arbetet är förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. Eleven får möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skola. Alla skolelever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 med en enklare hälsoundersökning med tillväxtmätning och ryggundersökning (årkurs 4 och 7). Syn och hörsel kollas i förskoleklass, samt vid behov. 

Vaccinationer 

Vaccinationer i skolan erbjuds i årskurs 2, 5 och 8 enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Du kan läsa mer om den medicinska elevhälsans arbete här: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/

Skolsköterskan ingår i skolans Elevhälsoteam som träffas regelbundet kring det övergripande elevhälsoarbetet och enskilda elevhälsofrågor.

Skolläkare

Tid till skolläkaren bokas vid behov via skolsköterskan. 

Allergier 

Flera barn och vuxna på skolan har nöt- och parfymallergi samt astma. På grund av detta ska inte parfymer eller andra starka lukter användas och det råder nötförbud på hela skolan.

För elevernas hälsa

På Vaksalaskolan får eleverna inte ta med sig:

  • Sötsaker så som godis, kakor, syltmörgåsar, saft, läsk eller energidryck.
  • Chips
  • Nötter eller mandlar pga nöt-allergier eller liknande. 

Det är viktigt att skolan och hemmet samarbetar för att hjälpa barnet så att detta följs.

Kontaktuppgifter elevhälsan

Uppdaterad: