PRAO-info åk 8 och 9

Här nedan hittar du PRAO-anskaffningsblanketterna. 

Vad är PRAO?

PRAO betyder PRaktisk Arbetslivs Orientering.

I arbetslivsundervisningen strävar skolan efter att:

  • ge eleverna en inblick i närsamhällets arbetsliv.
  • ge eleverna kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
  • bidra till att motverka studie– och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.
  • ge eleverna konkreta erfarenheter för att underlätta deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  • berika skolans verksamhet och förankra det i det omgivande samhället.

PRAO:n infaller under högstadietiden i två perioder, då eleverna under en längre tid deltar i verksamheten på en arbetsplats. Eleverna ska skaffa egna PRAO-­platser. Kommunen har slutat med att dela ut PRAO-platser.

PRAO för årskurs 9 är under vecka 43,  23-27 oktober 2023.

PRAO för årskurs 8 är under vecka 17, 22 till 26 april 2024.

Här finner du information och blanketter: (du ska hämta alla tre dokument)

Prao - information vårdnadshavare och elever.docx (DOCX, 28 KB)

Prao - blanketter.docx (DOCX, 33 KB)

Underlag för riskbedömning inför praktik - Checklista.docx (DOCX, 39 KB)

Det är praktikplatsen som har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de är på praktik. Praktikplatsen i samarbete med skolan måste diskutera elevens säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Skolan måste kunna göra en bedömning att arbetsplatsen är lämplig för eleven att vara på. Därför måste skolan ta del av den riskbedömning som praktikplatsen gör. För att eleven ska få göra sin praktik måste handledaren fylla i ”Checklista för en bra och säker arbetsmiljö för minderåriga på praktik” och övriga blanketter. 

Något att tänka på inför din PRAO:

Ring och presentera dig för din handledare två veckor innan du börjar. Infinn dig punktligt på din PRAOplats. Blir du sjuk eller behöver ta ledigt ska du meddela skolan och PRAO-platsen.

Resor: Är det mer än 4 km mellan bostaden och arbetsplatsen får du bussbiljetter av skolan. Överblivna bussbiljetter ska du återlämna.

Mat: Är din arbetsplats i närheten av Vaksalaskolan ska du äta du på din skola. Äter du på någon annan skola måste du lämna en matkupong till matpersonalen. Kuponger delas ut av PRAO-handläggaren. Finns ingen skola i närheten får du ta med matsäck eller ordna på annat sätt. Skolan ersätter dig då med 30 kr/dag, när du och dina föräldrar fyllt i en blankett för matersättning senast tre veckor efter att PRAO:n är slut, den finns att ladda ned här ovan.

Har du frågor kring din PRAO-plats, vänder du dig i första hand till din handledare och i andra hand till det arbetslag du tillhör på skolan. 

Visa dig artig och intresserad. Hedra dig själv och skolan genom ett gott uppförande.

Lycka till!

Uppdaterad: