Skolledning

Skolledningen på Vaksalaskolan

   

Pär Ellmin

Rektor Vaksalaskolan

Laila Ljungman-Oskarsson

Biträdande rektor 6-9

Torun Paulsson

Biträdande rektor F-5
Torun Paulsson
16 september 2015