Den vackra skolan i centrum

Vaksalaskolans historia

En av Sveriges vackraste skolbyggnader

                       

Skolan  byggdes 1925-1927, den är ritad av stadsarkitekt Gunnar Leche  i nyklassicistisk stil. Den är en av Sveriges vackraste byggnader av detta slag. De låg då i stadens utkant på östra sidan om Fyrisån bland industrier och arbetar­kvarter, den blev en motpol till Akademiens verksamhet väster om ån. 

Det allra bästa åt barnen

Trots krisen efter första världskriget hade den tidens ganska oansenliga stad anslagit en – i gällande penningvärde – mycket stor summa, nära 900.000 kronor, till skolbygget. De ville ge det allra bästa åt barnen. Förstklassigt byggnadsmaterial har använts k Kalksten från Yxhult, för­näm­ligt smide från en av stadens smidesmästare och Helsingborgsklinker till korridorgolven. Även donatorer har bidragit, exempelvis pryds tvättställsnischerna i korridorerna med kakelbilder av Uppsalaindustrier och Uppländska vallonbruk.

En skola för framtiden

Att det gällde att bygga en modern skola för framtiden, förstår vi om vi betänker att när Anders Diös kom till Uppsala 1925 fanns det på 30.000 invånare bara ca 370 vatten­toaletter. Vaksalaskolan fick 4 vattentoaletter, två vid lärarrummet och två vid salen för fri­lufts­undervisningen, för övrigt gällde torrdass. Under årens lopp har skolan förskönats med verk av berömda uppländska konstnärer genom gåvor från Uppsala skolors konstförening. Under 1940 talet fick tbc-sjuka ligga på översta våningen för att få luft och sol.

Hot mot skolan har inte saknats. Gång på gång har man velat förvandla Vaksalaskolan till antingen ett Musikens Hus, Uppsala Nya Konstmuseum, eller åtminstone en Kommunal­admini­strativ Byggnad. En f.d. stads­arki­tekt (salig i förglömmelsen) har till och med menat att det är ett alltför imposant byggnads­verk för att inhysa något så "er­barmligt trivialt" som en skola med utbildnings­verk­samhet av morgon­dagens samhälls­med­borgare och ledare.

Vaksalaskolan förklarades som byggnadsminne den 5 oktober 2001. 

Bilder från Vaksalaskolan 1925 – 1927   

     

 

   

 

   

 

   

 

 

 

Uppdaterad: