Förskoleklasserna

Förskoleklasserna

I förskoleklass A jobbar Agnes Persson Rak och Sara Lanesjö.

I förskoleklass B jobbar Maria Ortstad och Maria Landfeldt.

Förskoleklassens mål

  • Leken ska genomsyra verksamheten.
  • Få eleverna att bli en grupp.
  • Lära känna skolmiljön.
  • Känna trygghet och tillit till vuxna och elever på skolan.
  • Lära sig att sammarbeta och respektera varandra. 
  • Konfliktlösning.
  • Väcka nyfikenhet inför läs och skriftspråk samt matematiska begrepp.

Kontakt

Se kontaktuppgifter till förskoleklasserna.

 

Uppdaterad: