Arbetslag F-3

Karin Gillerström

Förskollärare

Arbetslagsledare F-5

Klassföreståndare FKA

Agnes Persson Rak

Förskollärare

Klassföreståndare FKA

Maria Landfeldt

Förskollärare

Klassföreståndare FKB

Sanna Elfström

Lärare 1-3

Klassföreståndare åk 1A

Eva Palaiochorinou

Fritidspedagog

Fritidspedagog 1A

Maria Törnqvist

Elevassistent

Elevassistent 1A

Louise Folkebrant

Lärare 1-3

Klassföreståndare åk 1B

Agata Amein

Bild/Fritidspedagog

Bildlärare och Fritidspedagog i 1B

Ann-Charlotte Lööf

Elevassistent

Elevassistent 1B

Eleni Persson

Fritidspedagog

Fritidspedagog FKA/FKB

Sofia Westerlund

Lärare F-6

Klassföreståndare 2A

Tobias Svensson

Fritidspedagog

Fritidspedagog 2A

Marie Cristvall Oscarson

Lärare 1-3

Klassföreståndare åk 2B

Johanna Engqvist Wirén

Fritidspedagog

Fritidspedagog 2B

Arbetslagsledare Fritids

Erika Angebrand

Elevassistent

Terese Sandström

Lärare åsk 1-7

Klassföreståndare 3A

Jerusha Nohlgren

Fritidspedagog/Lärare

Idrottlärare åk 3

Fritidspedagog 3A

Helena Axbäck Gaude

Lärare åk 1-3

Klassföreståndare i åk 3B

Helena Eklund

Fritidspedagog

Fritidspedagog 3B

Agneta Österberg

Resurslärare
5 augusti 2015