Arbetslag F-3

Agnes Persson Rak

Förskollärare FA

Sara Lanesjö

Förskollärare FA

Maria Landfeldt

Förskollärare FB

Maria Ortstad

Förskollärare FB

Ellinor Nilsson

Lärare 1A

Louise Folkebrant Cordeschi

Lärare 1B

Terese Sandström

Lärare 2A

Åsa Wennström

Lärare 2B

Sanna Elfström

Lärare 3A

 Arbetslagsledare F-3

Malin Westerlund

Lärare 3B

Inez A Karlberg

Assistent 2B + 3A

Joakim Thelin

Elevassistent

Admira Efendic

Speciallärare åk F-6

Annelie Tjernquist

Speciallärare åk. F-6

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 3-9

Sara Berntsdotter

Musiklärare åk 1-6

Lars Grenmark

Idrottslärare åk 1-6

Sofia Westerlund

Lärare - föräldraledig
Uppdaterad: