Arbetslag F-3

Agnes Persson Rak

Förskollärare FA

Sara Lanesjö

Förskollärare FA

Maria Landfeldt

Förskollärare FB

Maria Ortstad

Förskollärare FB

Sofia Westerlund

Lärare 1A

Louise Folkebrant Cordeschi

Lärare 1B, arbetslagsledare

Terese Sandström

Lärare 2A

Åsa Wennström

Lärare 2B

Sanna Elfström

Lärare 3A

 Arbetslagsledare F-3

Malin Westerlund

Lärare 3B

Ellinor Nilsson

Lärare Föräldraledig

Inez A Karlberg

Assistent 2B + 3A

Admira Efendic

Speciallärare SV, EN åk F-6

Annelie Tjernquist

Speciallärare åk. F-6

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 3-9

Sara Berntsdotter

Musiklärare åk 1-6

Lars Grenmark

Idrottslärare åk 1-6

Zinah Al-quraishi

Elevassistent 2A
Uppdaterad: