Förskoleklass och lågstadiet

Agnes Persson Rak

Förskollärare FA,  Arbetslagsledare F-3

Sara Lanesjö

Förskollärare FA

Maria Landfeldt

Förskollärare FB

Maria Ortstad

Förskollärare FB

Sanna Elfström

Lärare 1A

Malin Westerlund

Lärare 1B

Sofia Westerlund

Lärare 2A

Louise Folkebrant Cordeschi

Lärare 2B

Terese Sandström

Lärare 3A

Åsa Wennström

Lärare 3B

Inez A Karlberg

Elevssistent 3B + 4A

Joakim Thelin

Elevassistent FA

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 3-9

Sara Berntsdotter

Musiklärare åk 1-6

Lars Grenmark

Idrottslärare åk 1-6

Ellinor Nilsson

Lärare
Uppdaterad: