Kontakta oss

Nedan finner du viktiga telefonnummer. 

Mailadresser till personalen hittar du under menyns olika Arbetslag.

2019-2020 Vaksalaskolan – Telefonlista

Vaksalaskolan, Väderkvarnsgatan 25, 753 29 UPPSALA, Fax 018-727 51 90

Vaksalaskolan@uppsala.se  Hemsida: www.vaksalaskolan.uppsala.se 

 

Telefon

Mobilnummer

Expedition (Jonas/Anna)    

727 50 65

 

Rektor F-9 (Bengt)                 

727 50 63

 

Bitr rektor 6-9 (Laila)

727 50 15

0708-24 86 02

Bitr rektor F-5 (Linn)

 

0730-95 69 98

Skolpsykolog (Sanna)

 

 

Skolsköterska (Elisabeth/Eva-Lena)

727 50 70

 

Skolkurator (Lisa)

727 50 69

 

SYV (Gabriella)

727 20 17

 

Skolbibliotek

727 50 71

 

Vaktmästare (Samir)

727 50 73

0708-56 36 89 (Samir)

Hemkunskap (Renée)

727 50 82

 

Skolmåltiden (Viktoria)

727 75 64

 

Personalrummet

727 50 75

 

Morgonfritids (6.30-8.00)

Elevrummet 

727 50 64

 0767-79 74 51 (Elevsamordnare)

Förskoleklass + "Lov-telefon Fritids"

 

072-574 33 09

Fritids år 1 

 

072-574 33 10

Fritids år 2

 

072-574 33 11

Fritids år 3

 

072-574 33 12

Fritids år 4-5

 

 070-856 32 96

Lärararbetsrum A-lag F-3     727 51 14

 

Lärararbetsrum A-lag 4-5 727 50 59

 

Lärararbetsrum205b A-lag 6-9   727 50 72

 

 Lärararbetsrum205a A-lag 6-9 

727 50 74

 

Lärararbetsrum No-prepp 727 50 96  

Spec.undervisning/SVA 6-9 

727 50 62

 0722-20 34 99 (Petra Eriksson)

Idrottslärare (Lars) 

 

0708-56 32 95

Idrottslärare (Thibault)

 

0708-85 99 22