Arbetslag 7-9

Reneé Lag

Lärare Hemkunskap

Mentor 7A

 

Sandra Wejshag

Lärare MA/NO, mentor 7A

Malin Ohlsén

Lärare MA/NO, mentor 7A och 7B

Pontus Johansson

Lärare MA/NO, mentor 7B

Cecilia Skogmo

Lärare FR/SV, mentor 7B

Joakim Thelin

Elevassistent åk 7

Åsa Löfgren

Lärare SV/EN, mentor 8A

Arbetslagledare åk 7-9

Kajsa Lindahl

Förstelärare SP/EN, mentor 8A

 

 

Karin Kruse

Lärare SO, mentor 8A och 8B

Ann-Sofie Andersson

Lärare SVA, mentor 8B

Viktor Norgren

Trä- och metallslöjdslärare åk 3-9, mentor 8B

Eva Cederholm

Lärare SV/EN, mentor 9A

Katarina Ededal

Lärare SV/SVA, mentor 9A

Thibault Brink Elfegoun

Idrottslärare, mentor 9A och 9B

Arbetslagsledare 

Maria Willebrand

Lärare SO, mentor 9B

Therese Olovsson

Textilsslöjdslärare åk 3-9, mentor 9B

Petra Eriksson

Speciallärare åk 7-9

Gunilla Oskarsson

Speciallärare MA/NO åk 7-9

Maria Thorén

Resurs MA/NO

Anna Lundin

Lärare TY

Carolina Di Maria

Musiklärare åk 7-9

Marcus Blockson

Bildlärare åk 2-9
Uppdaterad: