Arbetslag 7-9

Reneé Lag

Lärare i Hem- och konsumentkunskap

Sandra Wejshag

Lärare MA/NO

Malin Ohlsén

Lärare MA/NO

Johan Fogelqvist

Lärare MA/NO åk 7-9

Cecilia Skogmo

Lärare FR/SV

Joakim Thelin

Elevassistent

Åsa Löfgren

Lärare SV/EN

Kajsa Lindahl

Förstelärare SP/EN

Karin Kruse

Lärare SO

Ann-Sofie Andersson

Lärare SVA

Viktor Norgren

Trä- och metallslöjdslärare åk 3-9
Tjänstledig hösttermin 2022

Eva Cederholm

Lärare åk 7-9

Lagledare för åk 7- 9

Katarina Ededal

Lärare SV/SVA

Thibault Brink Elfegoun

Idrottslärare
Tjänstledig höstterminen 2022

Maria Willebrand

Lärare SO

Therese Olovsson

Textilsslöjdslärare åk 3-9

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 2-9

Daniel Eng

Musiklärare åk 7-9

Anna Lundin

Lärare TY

Petra Eriksson

Speciallärare åk 7-9

Gunilla Oskarsson

Speciallärare MA/NO åk 9
Tjänstledig 50% höstterminen 2022

Ola Montan

Resurslärare åk 7-9
Uppdaterad: