Arbetslag 7-9

Reneé Lag

Lärare Hemkunskap, mentor 7A

Sandra Wejshag

Lärare MA/NO, mentor 7A

Malin Ohlsén

Lärare MA/NO, mentor 7A och 7B

Pontus Johansson

Lärare MA/NO, mentor 7B

Cecilia Skogmo

Lärare FR/SV, mentor 7B

Joakim Thelin

Elevassistent åk 7

Åsa Löfgren

Lärare SV/EN, mentor 8A

Kajsa Lindahl

Förstelärare SP/EN, mentor 8A

Karin Kruse

Lärare SO, mentor 8A och 8B

Ann-Sofie Andersson

Lärare SVA, mentor 8B

Viktor Norgren

Trä- och metallslöjdslärare åk 3-9, mentor 8B

Kontakta oss

Lärare åk 7-9, mentor 9A
Eva Cederholm

Lagledare för åk 7- 9

Katarina Ededal

Lärare SV/SVA, mentor 9A

Thibault Brink Elfegoun

Idrottslärare, mentor 9A och 9B

Maria Willebrand

Lärare SO, mentor 9B

Therese Olovsson

Textilsslöjdslärare åk 3-9, mentor 9B

Marcus Blockson

Bildlärare åk 2-9

Daniel Eng

Musiklärare åk 7-9

Anna Lundin

Lärare TY

Petra Eriksson

Speciallärare åk 7-9

Gunilla Oskarsson

Speciallärare MA/NO åk 7-9

Ola Montan

Resurslärare åk 7-9
Uppdaterad: