Högstadiet

Kajsa Lindahl

Förstelärare SPA, EN, mentor 7A

Ulf Rowa

Lärare idrott åk 6-9, mentor 7A

Åsa Löfgren

Lärare SV, EN, mentor 7B

Anna-Lena Englund

Lärare MA, KE, TK, mentor 7B

Christoffer Svenske

Lärare trä- och metallslöjd åk 3-9, mentor 7B

Eva Cederholm

Lärare SV, EN, mentor 8A

Arbetslagsledare för åk 7- 9

Emma Bengtsson

Lärare bild åk 3-9, mentor 8A

Johan Fogelqvist

Lärare MA, BI åk 7-9, mentor 8A

Therese Olovsson

Lärare textilslöjd åk 3-9, mentor 8B

Maria Willebrand

Lärare SO, mentor 8B

Malin Ohlsén

Lärare MA, FY, TK, mentor 8B

Reneé Lag

Lärare Hem- och konsumentkunskap, mentor 9A

Karin Kruse

Lärare SO, mentor 9A

Daniel Eng

Lärare musik åk 7-9, mentor 9A

Cecilia Skogmo

Lärare SV, FR, mentor 9B

Katarina Ededal

Lärare SV/SVA, mentor 9B

Ann-Sofie Andersson

Lärare SV/SVA

Anna Lundin

Lärare TY

Maria Thorén

Lärare MA, NO årskurs 4-9
Uppdaterad: