Arbetslag 7-9

Eva Cederholm

Lärare SV, EN, mentor 7A

Arbetslagsledare för åk 7- 9

Emma Bengtsson

Lärare bild åk 3-9, mentor 7A

Therese Olovsson

Lärare textilslöjd åk 3-9, mentor 7B

Maria Willebrand

Lärare SO, mentor 7B

Reneé Lag

Lärare Hem- och konsumentkunskap, mentor 8A

Karin Kruse

Lärare SO, mentor 8A

Cecilia Skogmo

Lärare SV, FR, mentor 8B

Katarina Ededal

Lärare SV/SVA, mentor 8B

Åsa Löfgren

Lärare SV, EN, mentor 9A

Kajsa Lindahl

Förstelärare SPA, EN, mentor 9A

Ann-Sofie Andersson

Lärare SV/SVA, mentor 9B

Ulf Rowa

Lärare idrott åk 6-9, mentor 9B

Christoffer Svenske

Lärare trä- och metallslöjd åk 3-9

Johan Fogelqvist

Lärare MA, BI åk 7-9

Malin Ohlsén

Lärare MA, FY, TK

Sandra Wejshag

Lärare MA, KE, TK

Ola Montan

Resurslärare åk 7-9

Daniel Eng

Lärare musik åk 7-9

Anna Lundin

Lärare TY

Joakim Thelin

Elevassistent
Uppdaterad: