Kontakt

Vaksalaskolans expedition

Expeditionens öppettider

Mån-fre: 07.30—16.00

Anmäl sjukfrånvaro

Gör din frånvaroanmälan före 08.00 på:

0515-777 601

OBS! Vid sjukanmälan under lov ring fritids direkt!

Logga in på Skola24