Skadeanmälan/Olycksfallsförsäkring

Skadeanmälan och olycksfallsförsäkring

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR ELEVER

Viktiga åtgärder av förälder när barnet råkat ut för skada:

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäl skadan till försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB. (Tel 026 - 17 80 60 växel) 
  • Blankett skadeanmälan.pdf (PDF, 282 KB)
  • Här hittar du till försäkringsbolagets hemsida -här finns mer information om olycksfallsförsäkningen. 
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa.

Försäkringen gäller från och med 1 juli till och med 30 juni innevarande år.

Uppdaterad: