Söka/byta till Vaksalaskolan

Så här söker du till Vaksalaskolan

Att söka till Vaksalaskolan eller byta från annan skola till Vaksalaskolan sker via Antagningsenheten. Detta omfattar alla årskurser: Förskoleklass – åk 9.

Antagningsenheten telefontid måndag-torsdag 9.30-11.30 telefonnummer 0771-727 0 01 

antagning.grundskola@uppsala.se 

I webbtjänsten kan du även finna information om olika skolor och jämföra resultat.

Ansök och kontakta Antagningen

 

 

 

Uppdaterad: