Administration

Anna Alexandersson

Administratör/Webbredaktör
Skolbiblioteksansvarig

Gabriella Henriksson

SYV-ledare

Jonas Olofsson

Administratör

Samir Osmanovic

Skolvaktmästare

Majid Farmanbar

Elevsamordnare
5 augusti 2015