Vaksalaskolan - med eleven i centrum

Vaksalaskolan är en vacker kulturmärkt byggnad belägen centralt i staden. Det har bedrivits undervisning i dessa lokaler sedan 1927 när skolan invigdes. En skola i centrum med eleven i fokus.

Om Vaksalaskolan

Vaksalaskolan är en kommunal F-9 skola med cirka 580 elever fördelat på 20 klasser. Vi har även fritidsverksamhet.

När våra elever går vidare till högre studier är de förberedda för verklig­heten och väl rus­tade inför fram­tiden. På Vaksalaskolan läggs ett stort arbete på att hitta metoder så att alla elever kan nå de mål som är uppsatta.

Det är en skola med fantastiska värden. Elevernas resultat tillhör de bästa i Uppsala och vår välutbildade behöriga personal ligger i framkant när det gäller utvecklingsarbetet.

Öppenhet, erfarenhet, höga förväntningar och samverkan är ledorden för vår verksamhet. Vi erbjuder eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. 

En kunskapens skola med lärandet, goda relationer och framtiden i fokus för åldrarna 6-16 år.

  • Elever ska trivas och vilja komma till skolan varje dag
  • Nyfikenhet och lust att lära är i fokus  
  • Elever får känna att de lyckas

Det positiva ledarskapet är vår styrka samt engagerade och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklar framtida världsmedborgare.

                  

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vaksalaskolan - med eleven i centrum