Vaksalaskolan - med eleven i centrum

Vaksalaskolan är en vacker K-märkt byggnad belägen centralt i staden. Det har bedrivits undervisning i dessa lokaler sedan 1927 när skolan invigdes. En skola i centrum med eleven i fokus.

Om Vaksalaskolan

Vaksalaskolan är en kommunal F-9 skola med ca 580 elever fördelat på 20 klasser. Vi har även fritidsverksamhet.

När våra elever går vidare till högre studier är de förberedda för verklig­heten och väl rus­tade inför fram­tiden. På Vaksalaskolan läggs ett stort arbete på att hitta metoder så att alla elever kan nå de mål som är uppsatta.

Vaksalaskolan är sammanfattningsvis en skola med fantastiska värden. Elevernas resultat tillhör de bästa i Uppsala och vår välutbildade behöriga personal ligger i framkant när det gäller utvecklingsarbetet.  

Öppenhet, erfarenhet, höga förväntningar och samverkan är ledorden för vår verksamhet. Vi erbjuder eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. 

Skolans vision är:

En kunskapens skola med lärandet, goda relationer och framtiden i fokus.

Vi är en skola för åldrarna 6-16 år:

- där alla elever ska trivas och vill komma till skolan varje dag

- där nyfikenhet och lust att lära är i fokus  

- som får alla elever att känna att de lyckas

- där det positiva ledarskapet är vår styrka

- där engagerade och kompetenta medarbetare tillsammans utvecklar framtida världsmedborgare.