Vaksalaskolan - med eleven i centrum

Vaksalaskolan är vackert belägen mitt i stan och har sedan 1927 varit "Skolan mitt i centrum". Denna vackra byggnad har ett fokus och det är med eleven i centrum.

Om Vaksalaskolan

Vaksalaskolan är en kommunal F-9 skola med ca 590 elever. Vi har även fritidsverksamhet.

När våra elever går vidare till högre studier är de förberedda för verklig­heten och väl rus­tade inför fram­tiden. På Vaksalaskolan läggs ett stort arbete på att hitta metoder så att alla elever kan nå de mål som är uppsatta.

Vaksalaskolan är sammanfattningsvis en skola med fantastiska värden. Elevernas resultat tillhör de bästa i Uppsala och vår välutbildade behöriga personal ligger i framkant när det gäller utvecklingsarbetet.  

Öppenhet, erfarenhet, höga förväntningar och samverkan är ledorden för vår verksamhet. Vi erbjuder eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. 

Vår vision - Alla elever ska känna sig trygga och lyckas med sina studier. 

Våra ledord - Kunskap - Trivsel - Hälsa.

Vaksalaskolan - Med Eleven i centrum!