Rastverksamhet

Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i skolan där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-9 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna.

                                          Trivselledare-logga.png

Trivselprogrammets mål är att:

• öka trivseln
• främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
• bygga goda vänskapsrelationer
• förebygga konflikter och mobbning
• främja värderingar som inkludering, vänlighet och
  respekt
• främja ökad aktivitet i undervisningen

Kombinerat med skolans egna handlingsplaner är målet att Trivselprogrammet också ska bidra till att minska mobbning.

Uppdaterad: