Dags att välja skola till hösten

Under skolvalsperioden 11–31 januari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta grundskola till höstterminen 2022.

Du ska göra ett skolval om ditt barn

  • ska börja förskoleklass i höst.
  • går i en skola där nästa årskurs (årskurs fyra, sex eller sju) inte finns till hösten.

11 januari får du som är vårdnadshavare till ett barn som ingår i grupperna ovan ett brev med information om hur du ansöker om skola i skolvalet. 

Du ska göra ett skolval i e-tjänsten Mitt skolval som du når via uppsala.se/skolval.

Det gäller också om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

Nytt i årets skolval är:

  • Du kan välja och rangordna ett obegränsat antal kommunala och fristående skolor.
  • Syskonförtur gäller i kommunala skolor för barn som ska börja förskoleklass eller årskurs ett, två eller tre och som har ett syskon som i höst redan går i högst årskurs tre i den sökta skolan. Barnen måste vara skrivna på samma adress.

Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår:

  • vill byta skola, det gäller även om barnet står i kö till en fristående skola.
  • flyttar inom kommunen.
  • kommer att flytta till Uppsala kommun från en annan kommun.

Uppsala kommuns utgångspunkt är att så många barn som möjligt ska få plats på skolan de valt.
Om platserna på en skola inte räcker gäller syskonförtur i kommunal skola i högst årskurs tre, därefter tillämpas principen om relativ närhet. Fristående skolor har egna antagningsregler.

För mer information om skolvalet och antagningsregler, läs på uppsala.se/skolval

11 januari 2022