Söka/byta till Vaksalaskolan

Så här söker du till Vaksalaskolan

Att söka till Vaksalaskolan eller byta från annan skola till Vaksalaskolan sker via Uppsala Kommuns webbtjänst- eBarnUngdom. Detta omfattar alla årskurser: Förskoleklass – åk 9.

Gå vidare till eBarnUngdom Antagningsenheten 018-727 04 00 (mån-tors 09.30-11.30)

antagninggrundskolan@uppsala.se  

Kontakt Vaksalaskolan 018-727 50 65. 

I webbtjänsten kan du även finna information om olika skolor och jämföra resultat.

Skolvalsperioden pågår 11 - 31 januari 2022 då du som vårdnadshavare ansöker om skolplacering i e-tjänsten Mitt skolval.
Besked om placering lämnas senast 11 mars 2022 i Mitt skolval.

Du kan ansöka om byte 15-24 mars 2022 i Mitt skolval.
Information uppdateras löpande på uppsala.se/skolval. 

 I januari är det skolval för barn som:

  • ska börja i förskoleklass 
  • går på en skola där nästa årskurs inte finns. 

Vilka omfattas inte av skolvalet?

  • Om den skola som eleven går i erbjuder högre skolår blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadhavaren behöver inte göra något val. 

 

 Vill du veta mer? Besök Uppsala Kommuns hemsida om skolvalet: 

https://www.uppsala.se/skolval#att-soka-skola-i-skolvalet

 

 

Uppdaterad: