Söka/byta till Vaksalaskolan

Så här söker du till Vaksalaskolan

Att söka till Vaksalaskolan eller byta från annan skola till Vaksalaskolan sker via Antagningsenheten. Detta omfattar alla årskurser: Förskoleklass – åk 9.

Antagningsenheten 018-727 0 01 (mån-tors 09.30-11.30)

antagning.grundskolan@uppsala.se  

Kontakt Vaksalaskolan 018-727 50 65. 

I webbtjänsten kan du även finna information om olika skolor och jämföra resultat.

Ansökan är öppen 11-31 januari 2023 för vårdnadshavare till

- barn som ska börja i förskoleklass till hösten 2023.
- barn som går sista årskursen i en grundskola där nästa årskurs (4, 6 eller 7) inte finns hösten 2023.
- barn som flyttar till Uppsala kommun och ska börja grundskola hösten 2023.
- barn som önskar byta skola inom Uppsala.
Ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller 6 år. Kommunala grundskolor i Uppsala erbjuder inte yngre barn plats i förskoleklass.

När skolvalet startar 11 januari får berörda vårdnadshavare ett brev med information om hur skolvalet går till.

Vilka omfattas inte av skolvalet?

  • Om den skola som eleven går i erbjuder högre skolår blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadhavaren behöver inte göra något val. 

Vill du veta mer? Besök Uppsala Kommuns hemsida om skolvalet: 

https://www.uppsala.se/skolval#att-soka-skola-i-skolvalet

 

 

Uppdaterad: