Söka/byta till Vaksalaskolan

Så här söker du till Vaksalaskolan

Att söka till Vaksalaskolan eller byta från annan skola till Vaksalaskolan sker via Uppsala Kommuns webbtjänst- eBarnUngdom. Detta omfattar alla årskurser: Förskoleklass – åk 9.

Gå vidare till eBarnUngdom Antagningsenheten 018-727 04 00 (mån-tors 09.30-11.30)

antagninggrundskolan@uppsala.se  

Kontakt Vaksalaskolan 018-727 50 65. 

I webbtjänsten kan du även finna information om olika skolor och jämföra resultat.

 

 Skolval 2021 startar 11 januari och pågår till 1 februari 2021.

• Som vårdnadshavare får du besked om ditt barns placering senast 12 mars.
• Ansökningsperiod för byte av skola i skolvalet, om du inte blivit nöjd med ditt barns placering, är 16 – 24 mars.
• Skolvalet avslutas 30 april.

I januari är det skolval för barn som:

  • ska börja i förskoleklass 
  • går på en skola där nästa årskurs inte finns. 

Vilka omfattas inte av skolvalet?

  • Om den skola som eleven går i erbjuder högre skolår blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadhavaren behöver inte göra något val. 

 

 Vill du veta mer? Besök Uppsala Kommuns hemsida om skolvalet: 

https://www.uppsala.se/skolval#att-soka-skola-i-skolvalet

 

 

Uppdaterad: