Söka/byta till Vaksalaskolan

 Söka / byta till Vaksalaskolan

Skolvalet görs i Januari. 

Att byta till Vaksala­skolan från en annan skola kan göras när som helst.

Så här söker du till Vaksalaskolan

Att söka till Vaksalaskolan eller byta från annan skola till Vaksalaskolan sker via Uppsala kommuns webbtjänst- eBarnUngdom. Detta omfattar alla årskurser: Förskoleklass – åk 9.

Gå vidare till eBarnUngdom Antagningsenheten 018-727 04 00 (mån-tors 09.30-11.30)

antagninggrundskolan@uppsala.se  

Kontakt Vaksalaskolan 018-727 50 65. 

Byta skola till Vaksalaskolan

Byte av skola kan när som helst genomföras via webbtjänsten eBarnUngdom.

I webbtjänsten kan du även finna information om olika skolor och jämföra resultat.

Preliminär tidsplan för skolvalet:

  • 11-31 januari – Skolval öppet, båda vårdnadshavarna ska välja skola.

I januari är det skolval för barn som

  • ska börja förskoleklass
  • inte har gått förskoleklass och ska börja i årskurs 1
  • går på en skola där nästa årskurs inte finns.

Vilka omfattas inte av skolvalet?

  • Elev som går i förskoleklass i skola med årskurs 1 behöver inte välja skola utan flyttas upp automatiskt.
  • Om den skola som eleven går i erbjuder högre skolår blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadshavaren behöver inte göra något val.

 

 

 

Uppdaterad: