Skolbiblioteket

               

VÄLKOMMEN TILL VAKSALASKOLANS BIBLIOTEK!

       

Fakta om biblioteket

Biblioteket innehåller ca 9000 böcker. Vi har facklitteratur och skönlitteratur för åldrarna 6-16 år.

 

Uppdaterad: