Skolbiblioteket

               

VÄLKOMMEN TILL VAKSALASKOLANS BIBLIOTEK!

       

Fakta om biblioteket

Biblioteket har ett utlåningssystem som heter Cicero som innehåller ca 9000 volymer. Vi har facklitteratur och skönlitteratur för åldrarna 6-16 år.

Sidan är under uppbyggnad. 

Uppdaterad: