Rikare med språk

Vaksalaskolan deltar i ett projekt som heter Rikare med språk. Årskurs 9:s tyskgrupp har varit på besök i Tyskland och kommer varje termin att få besök av elever från Tyskland. 

Här hittar du information om projektet " Rikare med språk" ! 

https://www.goethe.de/ins/se/sv/spr/eng/nrs.html 

Vår kontaktperson på Vaksalaskolan heter Anna Lundin och arbetar som tysklärare i åk 6-9. 

Uppdaterad: