Uppstartstider i Augusti

Välkommen tillbaka till en ny termin onsdagen den 17 augusti!

Starttider för klasserna gäller enl följande:

 

Förskoleklass - FKA och FKB samlas kl 08.30 i sina hemrum

År 1-5 samlas i respektive hemklassrum kl.09.15

6A samlas i sal 118 kl 08.30 

År 7 samlas i matsalen kl 08.30 

År 8 samlas i matsalen kl 09.00 

År 9 samlas i matsalen kl 09.30 

De två första dagarna är klassdagar tillsammans med klassföreståndare och läsning enligt schemat gäller från fredag den 19 augusti. 

Årskurs 7 har fotografering redan första skoldagen! 

Välkomna tillbaka i höst! /Skolledningen

9 juni 2016