Trafikarbeten vid Väderkvarnsgatan

Vill vill uppmärksamma er alla om att det just nu pågår vägarbeten i korsningen Väderkvarnsgatan/Vaksalagatan som har gjort att Väderkvarnsgatan är avstängd i ena färdriktningen. 

Vi har tyvärr inte fått information om hur länge störningarna i trafiken kring skolan kommer pågå.

Var uppmärksamma när ni korsar Väderkvarnsgatan. 

Vaksalaskolan   

28 april 2017