Studieverkstad 2021-2022

Studieverkstad på tisdagar och torsdagar under läsåret 2021 - 2022 

Det har funnits en önskan hos elever och vårdnadshavare om att kunna få hjälp med studierna utöver lektionsarbetet på högstadiet. Vaksalaskolan erbjuder därför under läsåret 2021 - 2022 studieverkstad vid två tillfällen varje vecka. Här har elever chansen att studera i skolan och lärare finns på plats för att stötta eleverna.  

Vi har höga förväntningar på våra elever och tillsammans når vi längre!

Du som elev är välkommen! 

9 september 2021