Dags att välja skola till hösten 2018

Mellan 11 och 31 januari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta skola hösten 2018.

Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass
  • ska börja årskurs ett och inte gått förskoleklass
  • har ett barn som går sista årskursen i sin nuvarande skola i trean, femman eller sexan
  • redan står i kö till en fristående skola.

11 januari får du ett brev med information och instruktioner om hur du gör skolvalet.

Från hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.
Uppsala kommuns utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på skolan de har valt. När platserna på en skola inte räcker tillämpas principen om relativ närhet. Från och med hösten 2017 gäller även syskonförtur.

Se en film om hur skolvalet går till på uppsala.se. 

Besök gärna skolornas öppet hus och gå på informationsträffar innan du bestämmer dig. 
Se vilka tider som gäller på uppsala.se. 

Läs mer om skolvalet på uppsala.se.

4 januari 2018