Skolval 2023

Vaksalaskolan - med eleven i centrum

Har du frågor gällande förskoleklassen kontakta gärna Maria Landfeldt, Sara Lanesjö, Maria Ortstad eller Agnes Persson Rak som är lärare i den årskursen eller biträdande rektor Linn Vikander.

E-postadresser:

agnes.persson@skola.uppsala.se

maria.landfeldt@skola.uppsala.se

maria.ortstad@skola.uppsala.se

sara.lanesjo@skola.uppsala.se

linn.vikander@uppsala.se

Telefonnummer Linn Vikander: 018-727 33 56

När det gäller övriga årskurser kan eventuella frågor ställas per e-post till biträdande rektor.

Låg- och mellanstadiet Linn Vikander -  linn.vikander@uppsala.se

Högstadiet Franz Rau -  franz.rau@uppsala.se

Besök på skolan kan göras när eleven fått en plats på skolan i åk 1-9 och vårdnadshavare tackat ja. 

3 januari 2022