Skolstart information från Rektorn

Välkommen till läsåret 20/21!

Personalen har kommit på plats den här veckan och nu ser vi alla fram emot skolstarten och att få träffa våra elever igen. Starttider för ditt barn eller ungdom har lagts ut på Unikum av mentor.

Kort nu om covid-19 och de nya ordningsreglerna som gäller från läsårsstart:

Covid-19

Smittspridningen pågår fortfarande i samhället och det syns en tydlig uppgång i antalet fall i Sverige den senaste veckan. Det betyder att samma förhållningsregler som tidigare gäller kring social distansering, handtvätt, förkylningssymptom, resor med kollektivtrafik m.m. Följ aktuell information på Unikum och kommunens hemsida!

All idrott och alla raster kommer att förläggas utomhus.

Nya ordningsregler

Vaksalaskolan är nu en mobilfri skola, det är förbjudet att lämna skolområdet utan tillstånd under skoldagen och vi har förbud mot godis, energidryck och liknande.

  • Mobilfri skola.

För elever i åk F-5 innebär det här ingen förändring. För elever i åk 6-9 betyder det att mobilen ska lämnas hemma eller förvaras avstängd och inlåst i elevskåpet under hela skoldagen.

  • Förbjudet att lämna skolområdet.

Vi har tillsynsansvar för eleverna under skoldagen. Vi måste också kunna ha koll på var våra elever befinner sig i händelse av brand eller annan allvarlig incident. De här centrala uppdragen kan vi inte sköta om elever får lämna skolans område.

  • På Vaksalaskolan är det förbud mot godis, snacks, läsk, energidryck och liknande.

Det är vårt uppdrag att stötta eleverna till en hälsosam livstil.

Återigen: Välkomna till ett nytt läsår!

Med vänliga hälsningar,

Bengt Stenberg

Rektor

 

14 augusti 2020