Renovering av Västra gaveln


Renovering på Vaksalaskolan!

Vi har nu fått information om att den uppställda byggnadsställningen vid gaveln på vår högstadiedel kommer att flyttas till andra flygeln från och med onsdag 5/10.

Beträffande utrymning kommer samma sak gälla som tidigare, dvs. vid en nödutrymning kommer man att kunna använda utgången vid F-klass – men i normalfallet kommer vi inte att använda den entrén.

Entrén i höjd med expeditionen kommer att användas för in- och utpassering.  

Hälsningar

Andreas Kembler Widmark

Rektor

 
3 oktober 2016