Information om skolbuss

Inför vintern vill antagningsenheten ge information.

Vinterbrev från antagningsenheten (PDF, 226 KB)

 

För frågor om bussen och skolskjutsreglementet hänvisas ni till antagningsenheten.

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se, telefon: 018-727 08 00.

13 november 2015