Information om Coronaviruset

Information Uppsala Kommun
2020-03-03 11:10 - till Uppsala
Meddelande

Information till vårdnadshavare med anledning av coronavirusets spridning

I Uppsala kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighets rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever som har varit i virusdrabbade områden att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom på ett av dessa ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Registrering av frånvaro

Om elever i grund- och gymnasieskolan som varit i virusdrabbade områden stannar hemma även innan de uppvisat symptom kommer vi i dagsläget inte att registrera det som ogiltig frånvaro. Det är däremot viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. Du ska i detta fall också så snart som möjligt kontakta rektor för en dialog om elevens skolgång.

Om du har ett infektionskänsligt barn och är fundersam på om barnet ska gå till skolan eller förskolan ska du kontakta din behandlande läkare för bedömning.

Löpande information på uppsala.se

I fortsättningen kan du som vårdnadshavare i första hand följa Uppsala kommuns hantering av denna fråga på www.uppsala.se/covid-19. Där uppdateras informationen löpande. Vi kommer också att länka till denna information från förskolornas och skolornas webbplatser.

Susana Olsson Casas,

Utbildningsdirektör Uppsala kommun

4 mars 2020