Fritids information

Information till vårdnadshavare med elever på Vaksalaskolans fritidshem

Tisdag den 11/12 kommer fritids vara bemannat med vikarier mellan kl 15.00-17.00. Vi håller öppet som vanligt till kl 17.30. Anledningen till detta är skolans gemensamma APT (arbetsplatsträff). 

Vi vill också redan nu informera om att fritids är stängt den 7 januari 2019. Då har skolans personal studiedag och utbildningar. 

Har du frågor eller funderingar - fråga oss i personalen eller bitr rektor Torun Paulsson. 

5 december 2018