Information från Rektor

Välkommen till ett nytt läsår på Vaksalaskolan! 

 Vi hoppas att ni alla har haft en skön ledighet med sol, lugna dagar och en och annan glass. Nu har lärarna varit igång i drygt en vecka och har ägnat tiden åt olika förberedelser inför det kommande läsåret. Det är en hel del spännande saker som kommer att hända och vi tror att ni kommer att få höra en del av sakerna redan efter första veckan.

Parkering

Precis som alla läsår är det viktigt att tänka på en del säkerhetsaspekter och trivselregler. På Vaksalaskolan är det svårt att få tag på parkeringsplatser och det är trångt med bilar på morgnar och eftermiddagar när många lämnar och hämtar sina barn. Tyvärr har vi inga parkeringsplatser att erbjuda. Den lilla parkering vi har till vårt förfogande är endast till för personal. Vi ber er att inte ställa bilar precis framför grinden på skolgården. Den vägen måste alltid vara en möjlig väg för ambulans och brandkår och får inte blockeras.

Morgonfritids

Vi kommer att fortsätta med morgonfritids för de som anmält barnomsorgsbehov. Det är inte till för andra elever på skolan då vi endast har bemanning för de elever som vi räknat med ska komma. Övriga elever få vänta ute på skolgården tills skolan börjar.

Sjukanmälan

All sjukanmälan sker via Skola24. Hur man anmäler får ni information om på Vaksalaskolans hemsida. Telefonnummer till Skola24 är 0515-777 601 alternativt logga in på Skola24. Sjukanmälan ska ske dagligen vid frånvaro.

Skolledningen

Rektor Andreas Kembler är under HT-15 föräldraledig. Till förordnad rektor under denna tid är Ingrid Ridde Gustafsson. Biträdande rektor i huvudsak för åk 6-9  är Laila Oskarsson-Ljungman samt ny biträdande rektor för i huvudsak F- 5 är Torun Paulsson.

Kontaktuppgifter:

Ingrid Ridde Gustafsson      0708-24 88 68     ridde.gustafsson@uppsala.se

Laila Oskarsson-Ljungman 018-727 50 15    laila.ljungman@uppsala.se

Torun Paulsson                      072-580 27 94    torun.paulsson@uppsala.se

 

Med hopp om ett gott samarbete!

Skolledningen och all personal på Vaksalaskolan

17 augusti 2015