Gymnasievalet under sommaren 2019

OM DU HAR FRÅGOR OM DIN GYMNASIEANSÖKAN

Från den 1 juli kan du logga in på Dexter och se ditt antagningsbesked. Du ska svara genom att klicl<a på länken "svara" i din ansökan i Dexter senast den 26 juli.

Har du sökt ett introduktionsprogram (IM) får du brev från gymnasieskolan där du fått plats. Brevet kan komma sent, även efter att skolorna startat.

Har du frågor om din gymnasieansökan mellan den 1 juli och 31 juli kan du kontakta sommarvägledningens studie- och yrkesvägledare. De finns på Kommuninformation, Stationsgatan 12, måndag, tisdag och onsdag:

 
   

E-post: sommarvagledning@uppsala.se Telefon: 018-727 80 00 (eftermiddagar)

Drop-in: 9.30-12.00

Om du inte får någon plats på gymnasiet kommer du att tillhöra Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Du tillhör KAA i den kommun där du är folkbokförd. Är du folkbokförd i Uppsala kan du från 7 augusti kontakta:


Helene Kaller studie- och yrkesvägledare 076 772 18 83 helene.l<aller@uppsala.se Kristina Modén studie- och yrkesvägledare 072 539 17 37 l<ristina.moden@uppsala.

19 juni 2019