Fritids serverar frukost

Fritids serverar frukost från årsskiftet

Från och med 2 januari kommer alla kommunens fritidshem att servera frukost för de elever som önskar.

Frukost på fritidshemmen införs i alla kommunala grundskolor. Det gör vi för att de barn och elever som börjar sin skoldag tidigt ska få möjlighet till en frukostmåltid i rimlig tid innan nästa måltid i skolan.  

Vaksalaskolan serverar frukost mellan kl. 6.30 och 7.15. För att få ta del av frukosten ska vårdnadshavarna anmäla behov av frukost minst 14 dagar i förväg till biträdande rektor Torun Paulsson, se nedanstående mailadress. Frukosten serveras i fritids öppningslokaler.

Med vänlig hälsning

Torun Paulsson

Biträdande rektor, Vaksalaskolan

Torun.paulsson@uppsala.se

 

9 januari 2017