Fritids är stängt 7 januari

Vi vill påminna om att fritids är stängt den 7 januari 2020.

Fritidspersonalen har studiedag och utbildningar hela dagen. 

Har du frågor kring detta - hör av dig till bitr.rektor Linn Vikander. 

Med vänlig hälsning 

Fritidspersonalen

2 januari 2020