Föräldramöten på Vaksalaskolan

Välkommen till föräldramöten på Vaksalaskolan!

Datum: Onsdag  29 augusti Åk F-5

Tid: Klass FKA, 1A, 2A, 3A och 4A, 4B kl 18.00 i Vaksalaskolans matsal -därefter träffas klasserna i sitt respektive hemrum.

Tid: Klass FKB, 1B, 2B, 3B och 5A, 5B kl 18.40 i Vaksalaskolans matsalOm inget annat meddelats av klassföreståndaren, samlas klassen i sitt hemrum kl 18.00.

Datum: Onsdag 5 september Åk 6, 7 och 8

Plats och tid: samling kl 18.00 i Vaksalaskolans matsal - därefter samlas varje klass i sitt hemrum kl.18.40.

Årskurs 9 återkommer senare med föräldramöten i samband med gymnasiemässan i okt/nov.

Varmt välkomna!

26 augusti 2018