Föräldramöte åk 8

Tisdagen den 17 november är det föräldramöte åk 8. 

Föräldrar och elever till elever i åk 8 är välkomna på föräldramöte 17 nov.

Samling i matsalen kl 18.00.

Huvudämnet för kvällen kommer att handla om Prao som betyder PRaktisk ArbetslivsOrientering.

I arbetslivsundervisningen strävar skolan efter att:

  • ge eleverna en inblick i närsamhällets arbetsliv.
  • ge eleverna kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
  • bidra till att motverka studie– och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.
  • ge eleverna konkreta erfarenheter för att underlätta deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  • berika skolans verksamhet och förankra det i det omgivande samhället.

Praon infaller under högstadietiden i två praoperioder, då eleverna under en längre tid deltar i verksamheten på en arbetsplats. Eleverna anmodas att skaffa egna PRAO­platser. Kommunen har upphört med tilldelning av PRAO-platser. Mer om detta på föräldramötet. 

Välkommen! 

17 november 2015