Avslutningstider 2019

Vaksalaskolans avslutningstider  2019

Tisdagen 11 juni: 

Årskurs 9 har avslutning kl 13.45  i St Perskyrkan

 

Onsdag 12 juni:

Årskurs F-5 har avslutning kl 8.45 utomhus på Skolgården. (Eleverna i F-5 samlas kl 8.30 i sina hemklassrum) 

Årskurs 6-8 har avslutning kl 10.00Matsalen. 

 

 

7 juni 2019