Avslutningstider 2018

Bara några dagar kvar till sommarlovet....

Vaksalaskolans avslutningstider  2018

Måndagen 11 juni Kl 14.00 har årskurs 9 sin avslutning i St Perskyrkan

 

Tisdag 12 juni

Kl 8.45 har Årskurs F-5 sin avslutning utomhus på Skolgården. (Eleverna i F-5 samlas kl 8.30 i sina hemklassrum) 

Kl 10.15 - Årskurs 6-8 har avslutning i Matsalen. (Efter avslutningen för åk 6-8 går eleverna till respektive klassrum och får sina betyg) 

 

5 juni 2018