Fritidsverksamhet

 

Fritids FA/FB 072-574 33 09
Fritids år 1  072-574 33 11
Fritids år 2 072-574 33 12
Fritids år 3 072-574 33 10
Fritids år 4-5  070-856 32 96  Även öppnings- och stängningsfritids telefon.

Vid lov (sport-, påsk-, sommar- och höstlov) kontakta respektive avdelning.

 

 

 

Uppdaterad: