Skolkurator

Mats Strandberg arbetar som skolkurator på Vaksalaskolan.

Tel: 018 – 727 50 69

E-postmats.strandberg@uppsala.se

Mottagning

Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör ditt mående och sociala situation. Självklart kan du som förälder också kontakta mig om du tror att ditt barn är i behov av stöd eller vägledning från kurator. I ett första stödsamtal mellan mig och elev görs en kartläggning av elevens stödbehov. Fortlöpande stödsamtal ska alltid godkännas av vårdnadshavare.  

Mitt rum finns bredvid valvet på skolbyggnaden. Det står Elevhälsan på dörren.

Ibland kan jag vara upptagen eller iväg på annat såsom utbildning och möten. Lämna då ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i mitt postfack så kontaktar jag dig så snart jag kan.

Skolkurator
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Jag är kontinuerligt ute i klassrummen och det förs en dialog med skolans alla lärare för att jag hela tiden ha en bra bild av vad hur verksamheten fungerar och hur den sociala miljön kan förbättras.

Vid behov har jag kontakt med andra myndigheter såsom BUP, socialtjänsten, polisen mm.

Jag är även koordinator över elever med problematisk skolnärvaro, vilket innebär att jag har övergripande ansvar för att dessa elever kontinuerligt utvärderas och följs upp.

Kurator ingår också i skolans Elevhälsoteam som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Som skolkurator sitter jag även med i skolans antimobbingprogram KiVa.

 

Mats Strandberg
Skolkurator Vaksalaskolan

  

(Lisa Ståhlberg (ordinarie kurator) är tjänstledig till nov 2020. ) 

Uppdaterad: