Skolkurator

Jag heter Sofia Lind och arbetar som kurator på Vaksalaskolan. Jag är en del av elevhälsoteamet och arbetar för att öka elevernas psykosociala välbefinnande vilket även syftar till att främja elevers förmåga att tillgodogöra sig kunskap.

En helhetssyn med fokus på elevens situation i relation till sin omgivning, familj och skola är grunden i mitt arbete. En viktig del av mitt arbete är att inom ovanstående områden arbeta förebyggande på skolan och med det menas att försöka förhindra problem innan de uppkommer.

Jag har enskilda samtal med elever och i vissa fall även med grupper av elever. Elever kan komma till mig utifrån olika problem och svårigheter. Det kan handla om stress och oro utifrån skolsituationen, problem med kamrater, utanförskap, svårigheter hemma, upplevelse av svåra situationer eller andra saker som gör att man inte mår bra. Vill man som elev komma i kontakt med mig kan man komma direkt till mig eller be sin förälder eller klassförståndare om hjälp med att ta kontakt. Det går även bra att som förälder höra av sig till mig om man har funderingar kring sitt barn och kring eventuellt behov av samtalsstöd för barnet.

Jag samtalar och handleder även skolpersonal utifrån det psykosociala perspektivet. I mitt uppdrag ingår är att samarbeta med myndigheter och olika stödinsatser utanför skolan. Jag kan på så vis informera elever och deras föräldrar om vilken hjälp som finns att få och kan vid behov hjälpa till att förmedla kontakt med olika former av stöd och hjälp utanför skolan.

Sofia Lind 

Skolkurator 018-727 59 69 

sofia.lind@uppsala.se

 

Uppdaterad: