Elevhälsoteamet

 

Elisabeth Kilhberg

Sjuksköterska

Margaretha Stangendahl

Skolpsykolog

Sofia Lind

Kurator

 

Eva-Lena Sagbrant

Sjuksköterska

Arbetar endast på onsdagar! 

19 september 2018