Arbetslag 8-9

Thibault Brink

Idrottslärare/Enlärare åk 7-9

Klassföreståndare åk 8A

Arbetslagsledare i åk 8-9 

Katarina Ededal

Lärare 5-9/SVA/SV

Klassföreståndare åk 8A

Karin Kruse

Lärare SO

Klassföreståndare 8B

Ansvarig för Kompis Crew och Kamratstödjarna åk F-6

Malin Ohlsén

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 8B 

Reneé Lag

Lärare Hemkunskap

Klassföreståndare 9A

Sandra Wejshag

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 9A

Agneta Rosén

Lärare Ma/No + Resurs

Klassföreståndare 9B

Cecilia Skogmo

Lärare FR/SV

Klassföreståndare i åk 9B

Martin Johansson

Lärare Mu/EN

Kajsa Lindahl

Förstelärare SP/EN

Tjänstledig under läsåret 2019-2020

Uppdaterad: