Arbetslag 8-9

Annika Bengtsson

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 8A

Eva Cederholm

Lärare SV/EN

Klassföreståndare åk 8A

Maria Willebrand

Lärare SO

Klassföreståndare 8B

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 2-9

Klassföreståndare 8B

Linda Glender Nordling

Textilslöjdslärare

Klassföreståndare 8B

Thibault Brink

Idrottslärare åk 6-9

Klassföreståndare åk 9A

Arbetslagsledare i åk 8-9 

Katarina Ededal

Lärare SVA/SV

Klassföreståndare åk 9A

Karin Kruse

Lärare SO

Klassföreståndare 9B

Malin Ohlsén

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 9B 

Petra Eriksson

Speciallärare åk 7-9

Gunilla Oskarsson

Speciallärare åk 7-9

Agneta Rosén

Lärare Ma/No/Resurs

Uppdaterad: