Arbetslag 8-9

Reneé Lag

Lärare Hemkunskap

Arbetslagsledare 8-9

Klassföreståndare 8A

Sandra Wejshag

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 8A

Agneta Rosén

Lärare Ma/No + Resurs

Klassföreståndare 8B

Ann-Sofie Andersson

Lärare SVA

Klassföreståndare 9A

Åsa Löfgren

Lärare SV/EN

Klassföreståndare 9A

Arbetslagledare åk 8-9 

Kajsa Lindahl

Förstelärare SP/EN

Klassföreståndare 9B

Viktor Norgren

Trä och metallslöjdslärare

Klassföreståndare 9B

Marie Winell

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 9C

Charlotta Johansson

Lärare EN/SV, Resurs

Klassföreståndare 9C

Sara Alfredsson

Elevassistent

Assistent i åk 9

Anna Lundin

Lärare TY åk 6-9

Har tyska i åk 6-9 

Är också ansvarig för projeket "Rikare med språk" 

https://www.goethe.de/ins/se/sv/spr/eng/nrs.html 

Uppdaterad: