Arbetslag 6-7

Åsa Löfgren

Lärare SV/EN

Klassföreståndare 6A

Arbetslagledare åk 6-7

Marie Winell

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 6A

Erico Oller Westerberg

Lärare Sp

Klassföreståndare i åk 6A

Ann-Sofie Andersson

Lärare SVA

Klassföreståndare 6B

Viktor Norgren

Trä och metallslöjdslärare

Klassföreståndare 6B

Annika Bengtsson

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 7A

Annikas lärarblogg

Eva Cederholm

Lärare SV/EN

Klassföreståndare åk 7A

Lena Ingelstam

Lärare Tx-slöjd

Klassföreståndare 7B

 

Maria Willebrand

Lärare SO

Klassföreståndare 7B

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 3-9

Bildlärare åk 3-9

Klassföreståndare 7B

 Tjänstledig torsdagar och fredagar: Vikarie är Agata Amein

Petra Eriksson

Speciallärare åk 6-9

Anna Lundin

Lärare TY

Ansvarig för projeket "Rikare med språk" 

https://www.goethe.de/ins/se/sv/spr/eng/nrs.html 

Erika Angebrand

Fritidspedagog 1A
Uppdaterad: