Arbetslag 6-7

Karin Kruse

Lärare SO

Klassföreståndare 6A

Ansvarig för Kompis Crew och

Kamratstödjarna åk F-6

Reneé Lag

Lärare Hemkunskap

Arbetslagsledare 6-7

Klassföreståndare 7A

Sandra Wejshag

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 7A

Karin Svanberg

Förstelärare FR/SV

Klassföreståndare 7B

Agneta Rosén

Lärare Ma/No + Resurs

Klassföreståndare 7B

5 augusti 2015