Arbetslag 6-7

Reneé Lag

Lärare Hemkunskap

Klassföreståndare 6A

.

Sandra Wejshag

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 6A tjänstledig ht 2020

Pontus Johansson

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 6B

Cecilia Skogmo

Lärare FR/SV

Klassföreståndare 6B

Joakim Thelin

Klassassistent åk 6

Åsa Löfgren

Lärare SV/EN

Klassföreståndare 7A

Arbetslagledare åk 6-7

Kajsa Lindahl

Förstelärare SP/EN

Klassföreståndare 7A

.

Ann-Sofie Andersson

Lärare SVA

Klassföreståndare 7B

Viktor Norgren

Trä och metallslöjdslärare

Klassföreståndare 7B

Annelie Tjernquist

Speciallärare åk 4-6

Petra Eriksson

Speciallärare åk 7-9

Gunilla Oskarsson

Speciallärare åk 7-9
Uppdaterad: