Arbetslag 6-7

Annika Bengtsson

Lärare MA/NO

Arbetslagsledare åk 6-7

Klassföreståndare 6A

Annikas lärarblogg

Lena Ingelstam

Lärare Tx-slöjd

Klassföreståndare 6A

 

Maria Willebrand

Lärare SV/SO

Klassföreståndare 6A

Katarina Ededal

Lärare 7-9/SVA/SV

Klassföreståndare åk 7A

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 2-9

Bildlärare åk 2-9 +slöjd åk 3

Klassföreståndare 7A

Föräldraledig vt 2019 (Christopher Scott är vikarie) 

Maria Wilke

Lärare SO, Resurs

Klassföreståndare 7A

Tjänstledig under vt 2019 

Karin Kruse

Lärare SO

Klassföreståndare 7B

Ansvarig för Kompis Crew och

Kamratstödjarna åk F-6

Malin Ohlsén

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 7B 

Uppdaterad: