Arbetslag 6-7

Annika Bengtsson

Lärare MA/NO

Arbetslagsledare åk 6-7

Klassföreståndare 6A

Annikas lärarblogg

Lena Ingelstam

Lärare Tx-slöjd

Klassföreståndare 6A

 

Maria Willebrand

Lärare SV/SO

Klassföreståndare 6A

Katarina Ededal

Lärare 7-9/SVA/SV

Klassföreståndare åk 7A

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 2-9

Bildlärare åk 2-9 +slöjd åk 3

Klassföreståndare 7A

Maria Wilke

Lärare SO, Resurs

Klassföreståndare 7A

Karin Kruse

Lärare SO

Klassföreståndare 7B

Ansvarig för Kompis Crew och

Kamratstödjarna åk F-6

Malin Ohlsén

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 7B 

Uppdaterad: