Arbetslag 9

Malin Ohlsén

Lärare MA/NO

Klassföreståndare 9A 

Lars Grenmark

Lärare Idrott

Klassföreståndare 9A

Maria Willebrand

Lärare SV/SO

Klassföreståndare 9B

Lena Ingelstam

Lärare Tx-slöjd

Klassföreståndare 9B

 

Maria Wilke

Lärare SO, Resurs

Klassföreståndare 9C

Annika Bengtsson

Lärare MA/NO

Arbetslagsledare åk 9

Klassföreståndare 9C

Annikas lärarblogg

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 2-9

Bildlärare 

Klassföreståndare 9C

Anna Lundin

Lärare TY åk 6-9

Har tyska i åk 6-9 

Är också ansvarig för projeket "Rikare med språk" 

https://www.goethe.de/ins/se/sv/spr/eng/nrs.html 

5 augusti 2015