Arbetslag 4-5

Anders Nyberg

Lärare 4A

Emma Eriksson

Lärare 4B

Anna-Lena Parkstam

Lärare 5A

Arbetslagsledare 4-5

Gûlbahar Saritas

Lärare 5B

Julia Wall Nilsson

Assistent 5B

Eva Collini

Speciallärare F-5

Sara Berntsdotter

Lärare Musik

Musiklärare och Dramalärare

Karin Larsson Furberg

Resurslärare

Lars Grenmark

Lärare Idrott

Klassföreståndare 9A

Uppdaterad: