Arbetslag 4-5

Anna-Lena Parkstam

Lärare 1-7

Arbetslagsledare F-5

Klassföreståndare 4A

Gûlbahar Saritas

Lärare åsk 1-5

Klassföreståndare 4B

Julia Wall Nilsson

Assistent 4B

Emma Eriksson

Lärare 1-5

Klassföreståndare 5A

Bjarne Lindh

Assistent 5A

Sara Berntsdotter

Lärare Musik

Musiklärare och Dramalärare

Emma Bengtsson

Bildlärare åk 2-9

Bildlärare 

Klassföreståndare 9C

Lena Ingelstam

Lärare Tx-slöjd

Klassföreståndare 9B

 

Viktor Norgren

Trä och metallslöjdslärare

Klassföreståndare 8B

(Tjänstledig under våren 2018) 

Karin Larsson Furberg

Resurslärare

Ann-Sofie Andersson

Lärare SVA

Klassföreståndare 8A

25 september 2015