Arbetslag 4-5

Gûlbahar Saritas

Lärare 4A

Anna-Lena Parkstam

Lärare 4B

Arbetslagsledare 4-5

Jonathan Duran

Lärare 5A

Monica Naess Holmberg

Lärare 5B

Emma Eriksson

Lärare 5B

Ann-Charlotte Lööf

Elevassistent/Fritidspersonal

Elevassistent 5B

Annelie Tjernquist

Speciallärare åk 4-6

Sara Berntsdotter

Lärare Musik

Musiklärare åk 1-6

Lars Grenmark

Lärare Idrott åK 1-6
Uppdaterad: