Skolkurator

Vaksalaskolans kurator heter Mats Strandberg

018-727 50 69 

mats.strandberg@uppsala.se 

Uppdaterad: