Trivselregler på Vaksalaskolan

                                                                          

Trivselregler på Vaksalaskolan

 Jag pratar utan att använda fula ord, nedsättande miner eller gester som sårar.

 Jag kommer i tid och har med rätt material.

 Jag arbetar med mina arbetsuppgifter på lektionerna utan att störa andra.

 Jag lämnar min plats hel och ren efter mig.

 När jag är inomhus pratar jag tyst utan att störa andra och när jag springer och leker gör jag det utomhus. 

 Ytterkläder får tas med in på lektion och får då hänga på stolsryggen. Mössa och keps får användas så länge det inte stör undervisningen.

 

 Konsekvenser på Vaksalaskolan

 

  1. När du bryter mot en trivselregel får du en påminnelse.

 

  1. Samtal mellan eleven och berörd personal. Dokumentation skrivs.

 

  1. Samtal med elev tillsammans med klassföreståndare och eventuellt berörd personal. Vårdnadshavarna informeras.

 

  1. Möte med elev, vårdnadshavare, klassföreståndare och eventuellt berörd personal. Dokumentation av mötet med underskrifter av deltagarna skrivs.

 

  1. Möte med elev, vårdnadshavare, klassföreståndare, skolledningen och eventuellt berörd personal. Dokumentation av mötet med underskrifter av deltagarna skrivs.

 

 

 

 

 

 

 

                        

Uppdaterad: