Trivselregler på Vaksalaskolan

Trivselreglerna på Vaksalaskolan

Vaksalaskolans trivselregler

  1. Jag pratar utan att använda fula ord, nedsättande miner eller gester som sårar.
  2. Jag kommer i tid och har med rätt material.
  3. Jag arbetar med mina arbetsuppgifter på lektionerna utan att störa andra.
  4. Jag lämnar min plats hel och ren efter mig.
  5. När jag är inomhus pratar jag tyst utan att störa andra och när jag springer och leker gör jag det utomhus.

Konsekvenser på Vaksalaskolan

  1. När du bryter mot en norm får du en påminnelse.
  2. Vuxen samtalar med elev och gör en överenskommelse, som följs upp efter en vecka.
  3. Möte mellan elev och personal. Överenskommelse skrivs ned. Mentor och vårdnadshavare informeras. Följs upp efter två veckor.
  4. Möte med vårdnadshavare, elev, mentor och ev. annan berörd personal i skolan. Kontrakt skrivs och lämnas till rektor.
  5. Skolledningen har möte med elev, vårdnadshavare och personal.
Uppdaterad: